Нашето портфолио е доказ за квалитетот на изработката и
професионализмот во нашето работење. Важиме за сигурен и лојален партнер.
Тимот на Импералис ГМБ е горд на успешно сработените проекти во голем број на индустриски капацитети и странски инвестиции.
Ние за нашите клиенти обезбедуваме целосна поддршка во поглед на изградба и сервисирање на нивните производни и услужни објекти. Брзи сме и прецизни и достапни 24/7.

Изработка на конструкции

Метални, панел, алуминиумски, ПВЦ, дрвени конструкции
Изработката се прави по идеја, при што ние го изработуваме нацртот или по даден нацрт од нарачателот. (Изработка на хали со панели, настрешници, прегради, летниковци, пушални, автобуски постројки)

ИЗРАБОТКА НА ПВЦ И АЛУМИНИУМСКА СТОЛАРИЈА

Нивни поправки и сервисирање.
 • Демонтажа на стара столарија
 • Изработка и монтажа на нова ПВЦ и алуминиумска столарија
 • Поправка на постоечка ПВЦ и алуминиумска столарија

КАНАЛИЗАЦИОНЕН СИСТЕМ

Изработка и сервисирање на системите.
 • Ископ на земја, тампонирање, поствување на одводна мрежа, машинско сечење на бетон доколку е потреба реконструкција
 • Поставување на каналети за собирање на атмосферска вода и нејзино спроведување во одводен систем
 • Изработка на шахти и сливници
 • Извршување на сервисирање на канализациониот систем

ВОДОВОДЕН СИСТЕМ

Изработка и сервисирање на водоводен систем
 • Ископ на земја, машинско сечење и бушење на бетон, штемување, монтажа на водоводна мрежа, припрема и бетонирање на местото и пуштање на инсталацијата во употреба
 • Сервисирање на водоводната мрежа
 • Поставување на надземни хидранти

ГИПСАРСКИ И МОЛЕРОФАРБАРСКИ УСЛУГИ

Изведување на внатрешни прегради, комплетно малтерисување на ентериер и екстериер, Извршување на бојадисување

ИЗВРШУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНИ РАБОТИ

 • Извршување на Електро услуги, комплетна инсталација и сервисирање на електрика
 • Реконструкција/прешемирање на разводна и управувачка табла

КРШЕЊЕ, ДЕМОЛИРАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ШУТ

 • Кршење на разни градби и конструкции
 • Кршење на бетонски конструкции со употреба на најсовремена опрема
 • Отстранување на градежниот шут

ИМАТЕ ПОТРЕБА ОД ДРУГИ УСЛУГИ?

Слободно контактирајте нѐ. Нашиот тим на стручни лица со задоволство ќе ви излезе во пресрет.