За потребите на индустријата, нашиот оддел за трговија нуди широк опсег на трговска стока, како:
  • Електро-изолациони простирки за заштита од висок напон
  • Отпадни памучни крпи 
  • Отпадни фротирски крпи
  • Абразивни пасти за раце и одмастувачи